Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 •  

  Liverpool Cotton A İndex
          91.95  C/Lb      ……TL/Kg

 • İNO.com  Temmuz -18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Nisan-18 Tah.
  2016/17 2017/18
  Üretim 25.67 25.35
  Tüketim 25.40 26.52
  İthalat 8.54 9.14
  İhracat 8.54 9.14
  Bitiş Stok 19.10 17.93
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  5-12 Misan (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  302.500 Bl. -12.200 Bl. +290.300 Bl.
  5-12 NisanTürkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  46.000 Bl. -2.200 Bl. 43.800 Bl.
 • En Son Yorum

Pamuk üretim alanları 4 milyon dekara geriledi

Posted by Alıntıdır 10 Kasım 2012

ANKARA (ANKA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk üretim alanlarının 2002-2012 döneminde 7.2 milyon dekardan 4 milyon dekara gerilemesinin önemli bir sorun olduğunu bildirerek, “Üretim alanı 2012 yılında, geçen yıla göre yüzde 35 azaldı” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, sağladığı katma değer, yaptığı ihracat, istihdam ettiği nüfusla ülkenin lokomotif sektörlerinden tekstil ve konfeksiyon sanayinin hammaddesi olan pamuğun, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar yaklaşık 50 çeşit sanayi ürününde kullanıldığını, bu nedenle stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Pamuğun bitkisel yağ üretiminde, son yıllarda artan miktarda biyodizel üretiminde de hammadde olarak kullanılmaya başlanıldığını, küspesinin ise, proteini yüksek bir hayvan yemi olarak hayvancılığın önemli bir girdisi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Öte yandan sentetik elyaf üretimindeki artışlar pamuktan daha fazla olmasına rağmen, pamuk lifinin doğal oluşu, teri absorbe edişi, suda kaynatıldığında diğer liflere göre sağlam kalması, statik elektriği daha az iletmesi, hava geçirgenliği ve hijyenik özellik taşıma avantajları nedeniyle, herkesin, özellikle doğal ürünler kullanmak isteyen insanların tercih ettiği bir üründür.
Ekonomimiz için bu denli önemli olan pamukta Türkiye, dünya pamuk üretimi ve ticaretinde de önemli bir konumdadır. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin ekolojisi pamuk tarımına elverişlidir. Türkiye, dünyada pamuk üretimini gerçekleştiren az sayıdaki ülkeler arasında yer almaktadır.”

-“SEKTÖR ÖNEMLİ SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYADIR”-

Özellikle tekstil sektörünün dinamik yapısı, Türkiye’nin pamuk üretimine uygun ekolojik şartları nedeniyle yetiştiricilik kriterleri açısından uygunluğunun, pamuk üretiminde ve ticaretinde uluslararası düzeyde rekabet edecek konuma gelinmesini sağladığını bildiren Bayraktar, şunları ifade etti:
“Ancak bahsedilen olumlu göstergelere rağmen sektör önemli sıkıntılarla karşı karşıyadır. Üretici pamuk üretimden vazgeçmektedir. Bunun sonucu pamuk üretim alanları 2002-2012 döneminde 7.2 milyon dekardan 4 milyon dekara geriledi. Bu önemli bir sorun. Üretim alanı 2012 yılında, geçen yıla göre yüzde 35 azaldı ve 5.4 milyon dekardan 4 milyon dekara indi.
Çiftçinin pamuk üretiminden vazgeçmesi nedeniyle pamukta, Ocak-Eylül dönemi ihracatı, 1 milyar 278 milyon 171 bin dolarken, ithalat 1 milyar 774 milyon 800 bin dolara çıktı. Pamukta 9 aylık dış ticaret açığı 496 milyon 629 bin dolarla 500 milyon dolara dayandı. Üretim alanları gerilemeye devam ederse pamuk üretiminin düşmesi kaçınılmaz olacak, bu da pamuk ithalatımızın daha da artmasıyla sonuçlanacak.”

-“PAMUK TARIMININ EN ÖNEMLİ SORUNU ARAZİ PARÇALILIĞI”-

Türkiye’de pamuk tarımının en önemli sorunlarından birinin, aslında tarımın da ortak sorunu olan tarım arazilerimizin çok parçalı, düzensiz ve dağınıklığı olduğunu bildiren Bayraktar, şunları vurguladı:
“Bu sorunun giderilmesi amacıyla; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın “Miras Hukukundan Kaynaklanan Arazilerin Bölünmesinin Önlenmesi’ konusundaki yasa tasarısı ile her yıl 1 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırılması projesine yönelik çalışmalarının sonuçlanması pamuk üretimimizde de iyileşme sağlayacak. Türk pamuğunun üretiminde diğer bir sorun da pamuk maliyetleridir. Türkiye’nin pamuk verimi dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, girdi fiyatları, tarıma yönelik mal ve hizmetlere uygulanan vergi oranları üretici için önemli maliyet unsurlarıdır. Şöyle ki 2011 yılı için odalarımızdan alınan verilere göre ortalama maliyet kilogram başına 1,65 TL olmuştur. Buna karşılık destek primi kilogram başına 37 kuruş olarak belirlenirken, 2011 yılı ortalama kütlü satış fiyatı ise kilogram başına 1,2 TL olarak gerçekleşti. Göstergelere göre 2011’de üreticimiz zarar etti. Bunun sonucu 2012-2013 sezonunda pamuk ekim alanlarının büyük bir kısmı Çukurova ve Ege”de mısır ve buğdaya kaydı. Bu durumun devam etmesi, ekim alanlarının gittikçe azalmasına, piyasaya olan ürün arzında dalgalanmalara neden oluyor.”

-“EKİM ALANLARINDAKİ DEĞİŞİM, ÜRÜN MALİYETLERİ, FİYAT VE DESTEKLERLE İLİŞKİLİ”-

Pamukta ekim alanlarındaki değişimin, ürün maliyetleri, fiyat ve verilen desteklerle doğrudan ilişkili olduğunu bildiren Bayraktar, “Pamuk Avrupa Birliği ile yapılan gümrük birliğinden dolayı gümrük vergisi alamadığımız tek tarımsal ürün. Bunun için iç piyasa pamuk fiyatları, dünya fiyatlarından direkt etkilendiğini, dünya fiyatlarındaki düşüş, zarar eden çiftçilerin pamuk ekiminden vazgeçerek başka alternatif ürünlere yönlenmesi pamuk ekim alanlarının daralmasına neden oluyor” dedi.
Diğer taraftan Türkiye’de hızla gelişen tekstil ve konfeksiyon sektörüne paralel olarak tüketim artışının pamuğa olan talebi artırdığını vurgulayan Bayraktar, bunun sonucu ortaya çıkan üretimin artırılması zorunluluğunun, pamuğun desteklenmesinin gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti. Bayraktar, pamukta 1998 yılında başlanan genel desteğin yanı sıra pamuğun primle desteklenmesinin olumlu bir uygulama olmakla beraber, destek prim miktarının “belirlenen bütçenin ürünler arasında dağıtılması” şeklinde uygulanması nedeniyle yetersiz kaldığını belirtti.

-YAPILMASI GEREKENLER-

Özellikle 2009 ile 2011 yılları arasında prim artışı yapılmamasının, gübre, mazot, işçilik ve elektrik gibi girdilerin yüksek olmasının, ürün maliyetinin yükselmesine, bunun sonucu olarak da üreticinin pamuk üretiminden vazgeçmesine neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar şunları kaydetti:
“2012-2013 sezonunda üretim alanlarında önemli oranda düşüş görüldü. Bu durum, tekstil sanayimizin ihtiyacı olan hammaddenin ithalatla teminine neden olacak, pamukta net ithalatçı olan ülkemiz, ithalat için daha fazla döviz ödemek zorunda kalacak. Bu husus ülkemiz ekonomisinin en önemli sorunlarından olan dış ticaret açığının daha da büyümesine neden olacak. Kendi kendine yeterliliğin yakalanabilmesi için kısa vadede pamukta verilen destek primlerinin, üretimin yönlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin korunması, tarımsal üretimde sürekliliğinin sağlanması, sanayiciye dünya fiyatlarından mal temini ve rekabet şansı kazandırılması, sağlıklı bir piyasa oluşumu sağlanabilmesi, spekülatif hareketlerin önlenebilmesi, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, oluşacak maliyetlere göre yeterli prim miktarları belirlenmesi ve zamanında ödenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, mazot, gübre, elektrik gibi girdi kalemlerinde ödenen ve üreticiye geri dönüşü çok yetersiz kalan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi oranları düşürülmelidir.”

(HGS/ORH/HF) / ANKARA (ANKA) / http://www.haberx.com/tzob_genel_baskani_bayraktar_pamuk_uretim_alanlari_4_milyon_dekara_geriledi%2817,n,11132721,675%29.aspx

Reklamlar

5 Yanıt to “Pamuk üretim alanları 4 milyon dekara geriledi”

 1. Ali Barışık said

  sayın başkanım bizde biliyoruz bu sorunları hemde birebir yaşıyorum bir pamuk üreticisi olarak ve artık laf kalabalıgı istemiyoruz artık çözüm istıyoruz pamukcu borc batagı içindeyizz ziraat odalarının bizi savunmasını sahip cıkmasını istiyoruz saygılarr

 2. borsa Simsarı Mustafa REİS said

  Şemsi Bayraktar beyefendi gözlemleriniz çok iyi ama vakit geçirmeden önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor yoksa gidişat hiç iyi gözükmüyor sebebine gelince pamuk üreticisinin daha fazla dayanacak gücü kalmadı,çok acil çözüm bekliyorlar yoksa pamuk ekecek kimseyi bulamıyacaksınız.Ege bölgesinde 350 bin ton pamuk yetişiyordu ve elle toplanıyordu şu anda üretim 100 bin tona düştü ama makinala toplanıyor tahminime göre egede 250-300 toplama makinası var,bunların hepsi çürümeye terk edilecektir.

 3. DAHA DA GERİLEYCEK . ÇUKUROVALILAR ‘ IN %60’I BU YIL PAMUĞU BIRAKIYOR. DESTEKLEME İLE BİRLİKTE PAMUKÇUYA KALAN KAR BU YIL DÖNUME 16 TL. (İYİMSER BAKILDIĞINDA) ZARAR EDENLERİ DÜŞÜNÜN Bİ DE. ŞU AN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUK PAMUKTAKİ ZARARI KAPATABİLMEK İÇİN BUĞDAY EKİYOR. KAZANAN YİNE ZEHİRCİ , GÜBRECİ , TÜCCAR. ÜRETİCİ YİNE … GİBİ KULLANILDI. “…. OLURSAN SEMER VURAN ÇOK OLUR” SÖZÜ BİZ ÜRETİCİLERE CUK OTURUYOR. …. BENZETMESİ İÇİN ÖZÜRDİLERİM AMA BEN KENDİMİ ÖYLE HİSSEDİYORUM. AFFINIZA SIĞINIYORUM.

 4. aydın karaman said

  mutlu bey dogru soylüyor menemen ovasınında %50 si bugday gibi gözüküyor suanda pamuk halen düşmekte cekirdek 60 krş pamuk 1.20 tl benim aklıma yatmıyor bu iş anlıyan varsa anlatsın şu durumda pamuk zarar ettirir.

 5. REFET ATAYURT said

  Ziraatodaları birliğinin bu değerlendirmesi yerinde, ancak bunlar biz üreticilerin bildiği şeyler.Hükümet bundan haberdarmı? Bence ziraatodalarıbirliği üreticinin sorunlarını gerekli mercilere anlatmak için gereğini yapmıyor,üreticilere sahip çıkmıyor.Yeni ziraat odaları kanunu bir an önce kanunlaşmalı.

Yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: