Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 •  

  Liverpool Cotton A İndex
          93.00  C/Lb      ……TL/Kg

 • İNO.com  Aralık -18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Haziran-18 Tah.
  2016/17 2017/18
  Üretim 26.57 25.75
  Tüketim 25.49 26.72
  İthalat 8.77 9.19
  İhracat 8.77 9.19
  Bitiş Stok 18.33 17.37
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  31 May.7 Haz. (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  84.900 Bl. -50.100 Bl. +34.800 Bl.
  31  May.7 Haz.Türkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  15.900 Bl. -3.400 Bl. 12.500 Bl.
 • En Son Yorum

Analiz – Pamuk fiyatları (ATIG Menkul Değer)

Posted by Alıntıdır 03 Aralık 2014

(3 Aralık 2014) Pamuk fiyatları küresel çapta stokların fazlalığı ve yüksek üretim seviyesi sebebiyle 20 Kasım günü en son Eylül 2009’da görülen düşük seviye olan 57.84 sent seviyesini test etmişti. Ardından gelen tepki alımlarıyla 60.71 sent seviyesine kadar yükseliş göstermiş olsa da tarihi düşük seviyelere yakın seyrine devam ediyor. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin tahminlerine göre pamuk ekilen alanlarda geçtiğimiz sezona göre %3’lük bir artış görülecek olmasına rağmen küresel üretim 26.2 milyon ton ile yatay seyredecek.

Artan ekim alanlarına rağmen üretimdeki yataylığın sebebi verimlilik oranında beklenen düşüklük olmalı. Hindistan, Çin, ABD ve Pakistan kuzey yarım küredeki üretimin yaklaşık %80’ini oluşturacakken, ekim alanlarındaki %4’lük artışa rağmen üretimde %2’lik bir artış bekleniyor. Bu artış ile üretim 23 milyona yakın tahmin ediliyor. Güney yarımkürede ise eki alanlarında %13’lük düşüş beklentisi ile son beş yılın en düşük üretim seviyesinin gerçekleşmesi bekleniyor – %18 azalma ile 2.6 milyon ton ile küresel üretimin %10’unu oluşturması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda düşük fiyatlar üzerine yorum yapan Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi Başkanı Jose Sette’ye göre düşük fiyatlar bazı çiftçileri pamuk ekmekten vazgeçirebilir. Dolayısıyla uzun vadede düşük fiyatların pamuk talebini arttırması mümkün olabilir. Bu sene 24.4 milyon ton olan küresel stoklar 2019’a kadar 26.6 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. UPDK’nın bu ay başında yayınladığı tahminlerine göre düşük fiyatlar Brezilya’daki çiftçileri hükümet tarafından verilen teşviklere rağmen pamuk ekmekten uzaklaştırırken, fiyatlardaki tarihi düşüklük sebebiyle pamuk ekilen alanların bu sezonda %13 azalışla 975 bin hektar olarak gerçekleşmesi bekleniyor, ve üretim 1.5 milyon ton civarında tahmin ediliyor.

Avustralya’da ise yaşanan kuraklık sebebiyle %28 azalması beklenen ekim alanları sebebiyle üretimin %35 azalarak 580 bin tona inmesi bekleniyor, 2009/10 senesinden beri en düşük seviye.

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin küresel pamuk stoklarına dair tahminlerini Aralık ayında Kasım ayındaki tahminlerinden %0.21 aşağı yönlü revize ettiğini ve 21.47 milyon ton olan tahminlerini 21.41 tona indirdiğini gördük. UPDK ayrıca Küresel üretim için tahminlerini %0.03 düşüş ile 26.24 milyona tüketim için ise %0.05 düşüş ile 24.40 milyon tona indirdi. Dünya pamuk ticareti hacmi ise bu
sezon 1 milyon ton düşüş göstererek 7.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Düşüşün sebebi büyük oranda Çin’in uyguladığı ithalat kotası. ABD Tarım Bakanlığının tahminlerine göre ise 2014/2015 sezonunda küresel pamuk stokları beşinci senelik yükseliş ile 107.36 milyon balya olarak gerçekleşecek, geçtiğimiz yılın sene sonu stoklarına göre 5.8 milyon balya daha fazla. 2010 senesinden beri artış gösteren stokların yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği ve talebin arz fazlasını karşılayamayacağı yönündeki beklenti sebebiyle pamuk fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor. Üretim ve verimlilik seviyesinde düşüklük görülmesi durumunda fiyatlarda kısa vadede artış görülebilir.

Çin’in İthalat Poliçesi ve Pamuk Piyasası’na Etkisi:

Çin’in bu sezon uygulamaya koyduğu pamuk ithalatı kotası pamuk piyasasında arz-talep dengelerini alt üst etmiş durumda. Çin’de üretilen pamuğun küresel piyasadaki fiyatını gösteren CC Index ve küresel pamuk fiyatlarını gösteren A Index karşılaştırıldığında Çin’de üretilen pamuk fiyatlarının küresel fiyatların üzerinde olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla Çin’in küresel pamuk stoklarının %50’sini elinde tutuyor olmasına rağmen 2010 senesinden beri fazla pamuğu ihraç etmek yerine pamuk ithal etmeyi tercih etmesi yerel pamuk üreticisini yaralıyordu. Çin’in yerel üreticiyi ve pamuk fiyatlarını desteklemek amacıyla 2011 senesinden beri uyguladığı politika fazla pamuğu satın almaktı. Ancak bu politika sebebiyle pamuk fiyatlarının tarihi yüksek seviye olan 2.197 dolar seviyesini görmesinin ardından stoklarını neredeyse altıya katladı. ABD Tarım Bakanlığı’na göre Çin’de stoklar Ekim ayı sonunda 62.15 milyon balya ile rekor seviyelerde. Çin’in politikası bu sezonda yerini World Trade Organization kuralları doğrultusunda ve yerel pamuk üreticisini desteklemek adına pamuk ithalat kotalarına bıraktı ve ardından pamuk fiyatları son beş yılın en düşük seviyelerini gördü. Çin, 2015 yılında pamuk ithalat kotalarını 894 bin ton ile sınırlayacak.

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi Çin’in ithalatının yeni sezonda %36 seviyesinde düşüş göstermesini bekliyor. Komite ayrıca Çin’in stoklardaki fazlayı azaltmak adına her sene 2-3 milyon ton pamuk satmasını beklediğini duyurdu. Ağustos ayında 300 bin ton pamuk satan Çin hükümeti stokları 11 milyon tona indirmiş oldu. Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotası hem fiyatları hem de küresel pamuk ticaret hacmini etkiliyor. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’ne göre 2014-2015 sezonunda Çin’in pamuk ithalatı %26 (800 bin balya civarı) azalacakken, global ticaret hacmi de %12 azalarak 7.9 milyon tona düşecek. 2012/2013 sezonunda rekor seviyede (46.2 milyon balya) ve 2013/2014 senesinde 40.7 milyon balya olan küresel toplam pamuk ithalatı ABD Tarım Bakanlığı tarafında 2014/2015 sezonunda 34.4 milyon balya olarak tahmin ediliyor. Çin’in ithalatı geçen sezonun yarısı yani 7 milyon seviyesinde tahmin edilirken, Hindistan’ın ise Çin’in politikaları sebebiyle ihracatının 5 milyon balya azalarak yarıya inmesi bekleniyor.

Pamuk piyasasına uyguladığı ithalat kotasıyla yön veren Çin’deki %7.5’lik Büyüme hedefi ve Çin’in bu hedefleri tutturabilme olasılığı bir süredir ihracat görünümündeki toparlanmaya rağmen sene başından beri sürmekte olan büyümedeki ve üretim PMI’larında görülen düşüklük sebebi ile sorgulanan konulardan biri. Özellikle gayrimenkul sektöründe yaşanan problemler ve kredi sıkıntıları sebebiyle Çin’e
dair durgunluk belirtisi kabul edilen veriler görülüyor. Dünya Bankası Ekim ayı başında Çin ekonomisi için Büyüme tahminlerini 2014 senesinde Çin’in hedef seviyesi olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 senesi için %7.2’ye, 2016 için ise %7.1’e indirdi. Çin için özellikle gayrimenkul sektöründe riskler tanımlanırken, Üretim PMI’larında Ağustos ayında Şubat’tan beri görülen ilk düşük rakamlardan bahsedilmişti. Ancak
Dünya Bankası Çin’de görülen durgunluk belirtilerine dair ülke içi problemlerin yanı sıra pozitif görünen ihracat görünümünden tahmin edildiği seviyede faydalanılamayacağına, zira güçlenmekte olan
Amerikan ekonomisinin ve Amerikan dolarının Güneydoğu Asya’daki diğer ekonomileri destekler nitelikte olduğuna da dikkat çekilmişti. Dünya Bankası’ndan sonra Uluslararası Para Fonu ise Çin’e dair Büyüme beklentilerini sabit tuttu ancak tahminleri zaten Çin’in hedeflerinden düşük seviyede. IMF 2014 için Çin’de %7.4, 2015’te ise %7.2 olarak tahmin ediyor. IMF Temmuz ayında Çin büyüme tahminlerini Çin’in hedefi olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 için ise %7.3’e indirmişti. IMF de aynı şekilde gayrimenkul sektörüne dikkat çekerken, kısa vadede büyüme risklerinin görünür olduğundan bahsetti.

Geçtiğimiz hafta ABD’deki veri takvimine bakacak olursak ABD’de üçüncü çeyrek büyüme tahmininin %3.3’lük piyasa beklentilerinin üzerinde %3.9 olarak açıklandığını gördük. ABD’de açıklanan diğer veriler ise PMI verileri, konut sektörü verileri ve istihdam piyasasına dair veriler. ABD’de Kasım ayı Hizmetler PMI 57.3’lük beklentinin altında 56.3 olarak açıklandı. Chicago PMI ise 63.1’lik beklentinin altında 60.8 olarak gerçekleşti.

Son FOMC tutanaklarında beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğiyönünde görüş bildirilen konut sektörüne dair geçtiğimiz hafta açıklanan veriler de pek olumlu değil idi.  Konut Fiyat Endeksi %4.8’lik beklentinin atlında %4.3 olarak gerçekleşirken, S&P/CS HPI Karma-20 konut sektörü verisi ise %5.6’lık beklentinin altında %4.9 olarak gerçekleşti. Yeni Ev Satışları 471 binlik beklentinin altında 458 bin olarak gerçekleşirken, Beklemedeki Ev Satışları ise %0.6’lık beklentinin altında %-1.1 olarak gerçekleşti. İstihdam piyasasına dair veriler de beklentiler karşılayamadı. İstihdam Talepleri 287 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde 313 bin olarak gerçekleşirken, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 4 Haftanın ortalaması ise 287,75 binden 294 bine yükselmiş oldu.

ABD’deki diğer önemli veriler ise Dayanıklı Malların Siparişleri ile Çekirdek PCE Fiyat Listesi idi. Sanayi Üretimi verisinin önemli bir indikatörü olan Dayanıklı Malların Siparişleri %0.5’lik beklentilerin altında %-0.9 olarak gerçekleşerek ekonomik aktiviteye dair olumsuz olarak kaydedildi. Tüketim konusunda öngörü oluşturan ve enflasyon hesaplamalarında baz alınan Çekirdek PCE Fiyat Listesi ise %0.1’lik beklentinin üzerinde %0.2 olarak gerçekleşti ve olumlu kaydedildi. ABD’de Üretim PMI 55’lik piyasa beklentilerinin altında 54.8 olarak gerçekleşti. ISM İmalat Endeksi ise 57.9’luk beklentinin altında 58.7 olarak açıklandı.

Çin’de açıklanan PMI verileri ise yavaşlama belirtisi veren Çin ekonomisinde büyüme konusunda öngörü oluşturarak emtia fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. PMI verileri olumlu görünürse genel anlamda emtialar üzerinde yukarı yönlü harekete neden olabilir. Yeni haftaya başlarken sabah saatlerinde Çin’de HSBC İmalat PMI beklentiler dahilinde 50.0 seviyesinde, İmalat PMI ise 50.5’lik beklentinin atlında 50.3 olarak gerçekleşti. Ancak HSBC İmalat PMI son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek büyüme endişelerine tekrar dikkat çekti. Çin’de Yeni Konut Fiyatlarındaki düşüş Kasım ayında da son altı
ayda olduğu gibi devam etti.

Önümüzdeki hafta pamuk piyasasının önemli oyuncularının veri takvimine bakacak olursak. Çin’de Üretim Dışı PMI, HSBC Hizmet PMI ve İthalat/İhracat verileri açıklanacak. Hindistan’da da HSBC Hizmet PMI takip ediliyor olacak.

ABD’de ise İstihdam piyasasındaki toparlanmadan memnuniyet belirten son FOMC tutanaklarının ardından ABD’de bu hafta yine istihdam piyasası verileri takip edilecek. Bu hafta açıklanacak olan İşsizlik Oranı verisi bir önceki dönemde %5.8 ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Beklenti yine %5.8 seviyesinde. Ayrıca Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri ile Katılım Oranı verileri de takip edilecek istihdam verilerinden. ABD’de bu verilerin yanı sıra konut sektörü verileri takip edilecek. Cuma günü açıklanacak olan Fabrika Siparişleri verisi de aynı şekilde üretim tarafında ekonomik aktivitede hareketliliğe dair öngörü oluşturabilir ve dolayısıyla emtia fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Sonuç olarak, dünya genelinde üretimin ve stokların fazlalığı ve Çin’in global piyasaya yön veren ithalat kotaları sebebi ile pamukta aşağı yönlü baskının devamı bekleniyor. Çin’in yerel pamuk fiyatlarını ve yerel üreticiyi desteklemek adına pamuk satın almasının ardından neredeyse altıya katlanan rekor seviyedeki stoklarını azaltmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla ithalatı sınırlaması küresel ticaret hacmini de azaltarak fiyatları kısa vadede aşağı yönlü baskılıyor. Uzun vadede ise düşük fiyatlı pamuk tekstilde kar marjını arttırıyor olsa dahi önümüzdeki yıllarda üretimde azalma görülmesi mümkün olabilir, talepte oluşacak görünüm bu durumda fiyatların gidişatını belirleyecektir.

Düşük seyreden fiyatlar sebebi ile pamuk ekimine ayrılan alanda artış görülse dahi verimlilik oranında düşüklük ile üretim aynı seviyelerde seyrediyor. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin geçtiğimiz hafta küresel pamuk stoklarına dair tahminlerini Kasım ayındaki tahmininden %0.21 yukarı yönlü revize etti. Kısacası pamuk fiyatları kısa vadede düşük seyre devam edecek gibi görünüyor, ancak uzun vadede arz tarafında talep bazlı modifikasyon sağlandığı görülebilir.

ATIG Menkul Değerler ( atig.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Analiz..
atig.com.tr/Arastirma/Raporlar/tr/Pamuk%20TemelTeknik%20Gorunum%20-%203.12.201403122014093803.pdf

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yay ımlanması zorunlu olan Uyarı notu:

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Reklamlar

Yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s