Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 •  

  Liverpool Cotton A İndex
    98.45 USc/Lb    ……TL/Kg

 • İNO.com  Aralık -18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Temmuz-18 Tah.
  2017/18 2018/19
  Üretim 26.63 25.94
  Tüketim 26.15 27.42
  İthalat 8.99 9.32
  İhracat 8.99 9.32
  Bitiş Stok 19.28 17.80
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  2017-18 Bitiş (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  122.600 Bl. -1.000 Bl. -121.600 Bl.
  2017-18 Bitiş Türkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  7.000 Bl. -0.00 Bl. 7.000 Bl.
 • En Son Yorum

Kocagöz; Pamuğa yönelmek için acil önlem paketi şart

Posted by Alıntıdır 21 Aralık 2015

UPK Başkanı Kocagöz Türk çiftçisini tekrar pamuğa yönlendirmek için acil önlem paketi şartUluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (ICAC-International Cotton Advisory Committee) 74. Genel Kurul Toplantısı, 6-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Hindistan’ın Bombay kentinde, 41 ülke ve 9 uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan 398 kişilik bir katılımla yapıldı. Türkiye’nin Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı düzeyinde temsil edildiği toplantıya, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Barış Kocagöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar, Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof.Dr. Ünal Evcim katıldı.

ICAC 74.Genel Kurul Toplantısı’nı değerlendiren İTB Meclis Başkanı ve UPK Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, toplantıda, dünya pamuk sektörünün mevcut durumu, genel eğilimleri ve geleceğine ilişkin üst seviyede bilgi alış verişi yapıldığını ve hararetli tartışmalar yaşandığını söyledi.

Barış Kocagöz, “Dünya pamuk üretiminin neredeyse yüzde 80’i GDO’lu tohum ile gerçekleştiriliyor. Bu bölgelerde halen ilaç kullanımının yaygın ve geni ile oynanmış çeşitlere karşı zararlıların neredeyse her yıl adaptasyon sağladığını gözlemledik. Bu da GDO’suz üretim yapan ülkemizi bir kere daha rahatlatmalı. Üstelik verim sıralamasında halen 2’nci sırada olduğumuzu da hatırlamalıyız. Ayrıca Amerika ve Avustralya dışındaki diğer ülkelere göre ülkemizin pamuk üretiminde ve hasadında makinalaşma ve modern tarım tekniklerinde önde olduğunu gözlemledik” dedi.

Türkiye’de bu sezon pamuk ekim alanlarında, geçen yıla oranla %22 oranında bir daralma olduğunu belirten Kocagöz, “Sezon başında iklim koşullarının iyi seyretmesi alandaki bu daralmanın yüksek verimle bir ölçüde giderileceği ümidini doğurmuştu. Ne yazık ki, çiçeklenme evresindeki aşırı sıcaklardan kaynaklandığı tahmin edilen döllenme yetersizliği nedeniyle bu beklenti gerçekleşmedi ve tarla verimlerinde geçen yıla oranla %20 dolayında bir azalma bu duruma bağlı olarak da rekoltede düşme tahmin ediliyor. Fiyatların yeterince güçlü seyretmemesi, durumu daha da kritik hale getiriyor” diye konuştu.

Bu koşullarda Türk çiftçisini tekrar pamuk ekmeye yönlendirmek için acil önlemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kocagöz, İTB ve UPK olarak yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik nezdinde girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Kocagöz, pamuk sektörünün genel ve güncel sorunlarının çözümü için hazırladıkları öneri paketinde yer alan maddeler hakkında şu bilgileri verdi:

Pamuk desteklerinin 500 kg/ da verimle sınırlandırılarak suistimallerin engellenmesi ve hak edenlerin en az 85 Krş gibi daha yüksek primle desteklenebilmesi imkanının elde edilmesi ve böylece desteklemeyle öngörülen üretim ve kalitenin geliştirilmesi amacının gerçekleştirilmesi. Desteklerin en az 5 yıllık bir dönem için önceden ilan edilmesi ve dönem boyunca kararlılıkla uygulanması ödemelerin en geç Mart ayı içinde yapılması. Mazot, gübre, ilaç, makina gibi Üretim girdilerinde KDV’nin kaldırılması veya %1’e düşürülmesi. Yerli pamuk kullanan sanayicilerin desteklenmesi. Pamuk istatistiklerinin daha doğru, gerçekçi kılınması.”

6-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Hindistan’ın Bombay kentinde yapılan Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (ICAC-International Cotton Advisory Committee) 74. Genel Kurul Toplantısı’nda öne çıkan konular:

“Dünya pamuk üretiminin, beş sezondur süregelen “arz fazlalı” dönemden sonra ilk kez bu sezon (2015/16) tüketimin gerisinde kalacağı sekretarya tarafından rapor edildi. Buna karşın, dünya stoklarının yüksek seviyelerde kalması ve uluslararası pamuk fiyatlarının zayıflığını sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Benzer şekilde dünya ekonomisindeki düşük büyüme oranları ve polyester başta olmak üzere sentetik elyaflarla rekabetin zorlaşması nedenlerinden ötürü pamuk talebindeki düşük oranlı artışın süreceği görüşü benimsendi.”

Dünya genelinde pamuk desteklerinin 2014/15 sezonunda, verilerin toplanmaya başladığı 1997/98 sezonundan bu yana en yüksek değer olan 10.4 Milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu bağlamda 2011/12 – 2014/15 arasındaki devlet müdahalelerinin sonucunda oluşan büyük stokların pamuk pazarına yön verecek temel göstergelerin, öngörülebilir bir gelecek için belirlenmesinde anahtar rol oynamayı sürdüreceği düşünülüyor.

Pamuk talebinin geliştirilmesi çok yönlü yaklaşımı gerektiriyor. Uluslararası ticareti kolaylaştırmak için önlemlere ihtiyaç duyuluyor. Komite Özel Sektör Danışma Paneli’nin (PSAP) bitki sağlığı sertifikalarının standardize edilmesi ihtiyacıyla ilgili, Sekreterliğin üye ülkelerle birlikte konunun WTO nezdindeki farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışması önerisini benimsemiş bulunuyor. PSAP ayrıca pamuk fümigasyon gereksinimlerinin ülkeler arasında büyük değişiklikler gösterdiğine dikkat çekmekte ve sekreterliği bu farklılıkların azaltılması olanaklarını araştırması için bilgilendirmiş bulunmaktadır.

Dünya pamuk ticaretinde ekonomik sürdürülebilirliğin tutundurulabilmesi için tahkim tazminat icrasının geliştirilmesi zorunlu görülüyor. Pamuk üretiminin sürdürülebilirliği perakendeciler ve tüketiciler nezdindeki önemini arttırıyor.

İlaç kullanımının azaltılması, hatta tümüyle elimine edilip edilemeyeceği tartışılıyor.Yine İklim değişikliğinin pamuk üretimini olumsuz etkilediği konuşuluyor. Küçük işletmelere uygun hasat mekanizasyonu için yeni araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

”Gelişmiş istatistikler daha doğru (politik) kararlar için hayati önem arz ediyor.”

(Foreks)

Reklamlar

Sorry, the comment form is closed at this time.